Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, uiterlijk 30 november. Opzegging kan middels het sturen van een e-mail aan de ledenadministratie: ledenadministratie@tennisinwest.nl.