Wachtlijst

Er is momenteel een (kleine) wachtlijst bij Tennis in West. Je kan je alvast inschrijven, zodra er plek is hoor je van ons. Het inschrijfgeld wordt pas geïncasseerd op het moment dat je daadwerkelijk bent ingeschreven. 

Voor dag en jeugdleden hebben wij wel nog plek bij Tennis in West. Als je je daarvoor in wilt schrijven dan kun je onderstaand formulier invullen.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Tennis in West om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
De vereniging
Tennis in West is een club die draait op leden die samen de club organiseren. Met elkaar starten we de nieuwe vereniging op om zo voor
meer dan 600 mensen het mogelijk te maken in hun eigen omgeving te tennissen.
De pioniers van het eerste uur Pepijn, Lucas en Martijn willen samen met een groep mensen er een geweldige club van maken.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk en belangrijk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden (meerdere opties mogelijk):
Barcommissie: de allerbelangrijkste job binnen een gezellige vereniging.
Bestuur: je denkt graag mee over beleid en helpen aansturen van de vereniging.
Jeugdcommissie: je wil er voor de jeugd een feestje van maken.
Openingsfeest: help jij met het organiseren van een gaaf openingsfeest?
Communicatie: het is super belangrijk dat we leden volledig en tijdig kunnen informeren.
Parkcommissie: we willen een heerlijk opgeruimd maar gezellig tennispark.
Ledenadministratie: zorg jij voor een soepele in en uitstroom van leden?
Sponsorzaken: sluit jij de dikste sponsordeals?
Toernooicommissie: je vindt het leuk om te helpen bij de organisatie van het jaarlijkse open toernooi.
Nieuwbouw clubhuis: we willen een eigen kantine bouwen!
Anders, nl.
 
Diverse vragen:
Heb je interesse in het volgen van tennisles?
Heb je interesse om KNLTB competitie te spelen?
Beschik je over een BHV-diploma?
Beschik je over een EHBO-diploma?
Beschik je over een IVA-certificaat?
 
Tennishistorie
Heb je bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten van Tennis in West. Deze kan je vinden op de website.
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
Ik ga hiermee akkoord
Opmerking