Tennis op Spieringhorn

Er komt tennis op Sportpark Spieringhorn, zoveel is wel duidelijk. Na de 2e 'meedenksessie' op donderdag 29 augustus met de Gemeente Amsterdam, voetbalclubs SDW en DWS, hockeyclub AMHC Westerpark en Footy kwam als een van de uitgangspunten naar voren dat tennis de extra sport wordt. Sportpark Spieringhorn ondergaat een herontwikkeling waarbij er ondermeer ruimte wordt gecreëerd voor circa 8 tot 10 tennisbanen. Bij de tennisbanen zal ook ruimte komen voor een accommodatie (clubhuis) en een omliggend terras. Half oktober wordt meer duidelijk waar tennis exact wordt gepositioneerd en wat de termijn ongeveer zal zijn totdat er daadwerkelijk getennist kan worden. Eind 2019 wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de wethouder Sport en de Gemeenteraad. Wordt vervolgd...

Nieuws Overzicht